Raspored polaganja vanrednih ispita u januarskom ispitnom roku

pored polaganja vanrednih ispita u januarskom ispitnom roku

II godina
- - Anatomija i fiziologija 28.01.2019. u 15:40h
III godina
- Bolesti nervnog sistema 01.02.2019. u 13h
- Interne bolesti 30.01.2019. u 12h
- Hirurgija 30.01.2019. u 13:30h
- Patologija i patofiziologija 29.01.2019. u 13h
- Farmakologija 30.01.2019. u 14:30h
Praktična nastava
- Laboratorijska dijagnostika 29.01.2019. u 12:15
- Zdravstvena njega internih bolesnika 30.01.2019. u 14:45
- Zdravstvena njega hirurških bolesnika 29.01.2019. u 11:30
IV godina
Matura
- Hirurgija 30.01.2019. u 13:30