Prijava za polaganje vanrednih ispita

Prijave za polaganje vanrednih ispita mogu se predati od 14.01. - 21.01.2019. godine u sekretarijat Škole od 10 - 12 sati.