RASPORED ISPITA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH JUNISKI ROK 2017.

 

RASPORED ISPITA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 
 JUNISKI ROK 2017.

I GODINA

DATUM

DAN

SAT

GRUPA

PREDMET

ISPITIVAČ

KOMISUJA

7. JUNI

 

 

SRIJEDA

16.00

 

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ČOVJEKA

DR. SAMIR PORIĆ

SELMA I SAĆA

8. JUNI

 

ČETVRTAK

 

16.00

 

HIGIJENA

DR IRMA DEMIROVIĆ

SELMA I SAĆA

9. JUNI

 

PETAK

 

16.00

 

LATINSKI JEZIK

JURE PETROVIĆ

SELMA I SAĆA

12. JUNI

PONEDJELJAK

16.00

 

PRAKTIČNA NASTAVA

LONIĆ ALEN

SELMA I SAĆA

13. JUNI

UTORAK

16.00

 

BIOLOGIJA

BAKOVIĆ RAZIJA

ELVIRA I SAMIRA

14. JUNI

SRIJEDA

 

 

 

15.30

 

HEMIJA

NERMA ŠARGANOVIĆ

SELMA I SAĆA

14. JUNI

 

SRIJEDA

 

16.00

 

FIZIKA

ELVISA ALIBEGOVIĆ

RAZIJA I NAZIM

II GODINA

DATUM

DAN

SAT

GRUPA

PREDMET

ISPITIVAČ

KOMISIJA

 

7. JUNI

 

SRIJEDA

15.15

 

NJEMACKI JEZIK

JASNA ALAGIĆ

 

SELMA I SAĆA

 

7. JUNI

 

SRIJEDA

16.00

 

FIZIKA

JASMINA HUŠIĆ

 

SELMA I SAĆA

 

8. JUNI

 

ČETVRTAK

16.00

 

BIOLOGIJA

RAZIJA BAKOVIĆ

 

NERMA I SAFETA

   9. JUNI

PETAK

16.30

 

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA ČOVJEKA

DR HILMIJA ALEŠEVIĆ

 

ELVISA I ADO

 

 

11. JUNI

NEDJELJA

10.00

 

SOCIJALNA MEDICINA

DR HILMIJA ALEŠEVIĆ

 

ELVISA I ADO

 

12. JUNI

PONEDJELJAK

16.00

 

MIKROBIOLOGIJA

IBRAHIM ĆEHIĆ

 

ELVISA I ADO

 

13. JUNI

UTORAK

16.00

 

PRAKTIČNA NASTAVA

ALEN LONIĆ

 

ELVISA I ADO

 

  14. JUNI

SRIJEDA

15.00

 

 

 

HEMIJA

NERMA ŠARGANOVIĆ

 

SELMA I SAĆA

  14. JUNI

SRIJEDA

16.00

 

PRAKTIČNA NASTAVA

JELENA JURKOVIĆ

 

ELVISA I ADO

 

15. JUNI

 

ČETVRTAK

15.15

 

MATEMATIKA

IRMA TOROMANOVIĆ

 

VINKA I ADMIR

16. JUNI

PETAK

16.00

 

TJELESNI

KLAUDIJE LJUBIJANKIĆ

 

RAZIJA I NEZIM

 

16. JUNI

PETAK

16.15

 

BOSANSKI

REFIKA DEDIĆ

 

RAZIJA I NEZIM

III GODINA

DATUM

DAN

SAT

GRUPA

PREDMET

ISPITIVAČ

KOMISIJA

5. JUNI

PONEDJELJAK

15.00

 

HEMIJA

MIDŽIĆ EDINA

SAMIRA I ELA

 

5. JUNI

PONEDJELJAK

16.00

 

 

BOLESTI ČULA

DR AIDA MATARUGA

RAZA I NAZIM

6. JUNI

UTORAK

 

15.00

 

BOSANSKI JEZIK

DEDIĆ REFIKA

 

JASNA I AIDA

6. JUNI

UTORAK

 

16.00

 

NJEMAČKI JEZIK

ALAGIĆ JASNA

VINKA I ADMIR

7. JUNI

SRIJEDA

 

16.00

PRVA

INTERNE BOLESTI

DR HAMAMI MUSTAFA

VINKA I ADMIR

8. JUNI

ČETVRTAK

 

15.00

 

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

DIZDAREVIĆ ŠEMSUDIN

JASNA I AIDA

8. JUNI

ČETVRTAK

 

16.00

DRUGA

INTERNE BOLESTI

DR HAMAMI MUSTAFA

VINKA I ADMIR

9. JUNI

PETAK

 

11.00

 

HIRURGIJA

DR DERVIŠEVIĆ SMAIL

VINKA I ADMIR

9. JUNI

PETAK

 

15.00

 

DEMOKRATIJA ILJUDSKA PRAVA

HADŽIĆ ALMA

VINKA I ADMIR

10. JUNI

SUBOTA

 

11.00

 

BOLESTI NERVNOG SISTEMA

DR GORINJAC SALIH

VINKA I ADMIR

12. JUNI

PONEDJELJAK

 

16.00

 

PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA

DR HASKIĆ ALMA

VINKA I ADMIR

13. JUNI

UTORAK

 

16.00

 

MEDICINSKA PSUHOLOGIJA I PEDAGOGIJA

KARABEGOVIĆ LEJLA

VINKA I ADMIR

14. JUNI

SRIJEDA

 

16.00

 

P.N. LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

ĆEHIĆ IBRAHIM

VINKA I ADMIR

15. JUNI

ČETVRTAK

 

16.00

 

P.N.INTERNIH BOLESNIKA

DEDIĆ SADINA

NERMA I SAFETA

16. JUNI

PETAK

 

16.00

 

P.N. KIRURŠKIH BOLESNIKA

KOLAKOVIĆ FAHRISA

NERMA I SAFETA

19. JUNI

PONEDJELJAK

 

16.00

 

P.N. NEUROLOŠKIH BOLESNIKA

DIZDARIĆ AZRA

NERMA I SAFETA

20. JUNI

UTORAK

 

16.00

 

BIOLOGIJA

BAKOVIĆ RAZIJA

ELVISA I ADO

21. JUNI

SRIJEDA

 

16.00

 

FARMAKOLOGIJA

MR. PH. MIDŽIĆ EDHEM

ELVISA I ADO

22. JUNI

ČETVRTAK

 

16.00

 

FIZIKA

ALIBEGIĆ ELVISA

 

NERMA I SAFETA

IV GODINA

DATUM

DAN

SAT

GRUPA

PREDMET

ISPITIVAČ

KOMISIJA

22. MAJ

PONEDJELJAK

15.00

 

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

ŠEMSUDIN DIZDREVIĆ

JASNA I AIDA

22. MAJ

PONEDJELJAK

15.20

 

FIZIOTERAPEUTSKA GRUPA PREDMETA

DR MATARUGA AIDA

ELVIRA I SAMIRA

22. MAJ

PONEDJELJAK

16.00

PRVA

URGENTNA MEDICINA

DR HAMAMI MUSTAFA

JASNA I AIDA

23. MAJ

UTORAK

15.20

 

 

PRAKSA –FIZIOTERAPEUTSKA GRUPA PREDMETA

AMRA HRUSTANOVIĆ

ELVIRA I SAMIRA

23. MAJ

UTORAK

16.00

DRUGA

URGENTNA MEDICINA  

DR HAMAMI MUSTAFA

JASNA I AIDA

24. MAJ

SRIJEDA

15.00

 

NJEMAČKI I ENGLESKI JEZIK

ALAGIĆ JASNA

SEJDIĆ ELVIRA

CUCAK I RAZIJA

24. MAJ

SRIJEDA

16.00

 

PSIHIJATRIJA

DR ALMA TOROMANOVIĆ

CUCAK I RAZIJA

25. MAJ

ČETVRTAK

16.00

 

PEDIJATRIJA

DR JASNA KUKOLJ

ELVIRA I SAMIRA

26. MAJ

PETAK

15.15

 

BOSANSKI JEZIK

REFIKA DEDIĆ

JASNA I AIDA

26. MAJ

PETAK

16.00

 

GINEKOLOGIJA

DR HASKIĆ ALMA

JASNA I AIDA

27. MAJ

SUBOTA

9.00

 

ZDRAVSTVENA NJEGA ZDRAVOG I BOLESNOG DJETETA

SELMA SAMARDŽIĆ

JASNA I AIDA

27. MAJ

SUBOTA

13.00

 

ZDRAVSTVENA NJEGA INTERNIH BOLESNIKA

ADISA ĆEHIĆ

RAZA I NAZIM

28. MAJ

NEDJELJA

9.00

 

ZDRAVSTVENA NJEGA I ZAŠTITA ŽENE

SAĆA ŠIŠIĆ

ELVIRA I SAMIRA

28. MAJ

NEDJELJA

12.00

 

BIOLOGIJA

BAKOVIĆ RAZIJA

SAĆA I SELMA

29. MAJ

PONEDJELJAK

15.15

 

BOSANSKI JEZIK -USMENI

DEDIĆ REFIKA

JASNA I AIDA

29. MAJ

PONEDJELJAK

15.30

 

FARMACEUTSKA GRUPA PREDMETA

MIDŽIĆ EDHEM

ELVIRA I SAMIRA

29. MAJ

PONEDJELJAK

16.00

 

P.N. URGENTNA STANJA I HITNI MERICINSKI POSTUPCI

ALEN LONIĆ

JASNA I AIDA

30. MAJ

UTORAK

15.30

 

BROMATOLOGIJA

ZAHIROVIĆ SAMIRA

RAZIJA I NAZIM

30. MAJ

UTORAK

16.00

 

ZDRAVA ISHRANA I DIJATETIKA

DR JASMINA CEPIĆ

ELVIRA I SAMIRA

31. MAJ

SRIJEDA

16.00

 

ZARAZNE BOLESTI

DR SABAHUDIN KUDIĆ

ELVIRA I SAMIRA

1. JUNI

ČETVRTAK

 

16.00

 

 

P.N. PORODIČNA MEDICINA

VINKA HALILAGIĆ -BRČIĆ

RAZIJA I NEZIM

2. JUNI

PETAK

16.00

 

ZDRAVSTVENA NJEGA OBOLJELIH OD ZARAZNIH BOLESTI

DIZDARIĆ AZRA

JASNA I AIDA

3. JUNI

SUBOTA

9.00

 

POLIVALENTNA PATRONAŽNA SLUŽBA

KOVAČEVIĆ SAFETA

NERMA I SAFETA

3. JUNI

SUBOTA

13.00

 

FIZIKA

HUŠIĆ JASMINA

ELVISA I ADO

 

UKOLIKO DOĐE DO PROMJENA RASPOREDA POLAGANJA ISPITA, BIT ĆETE BLAGOVREMENO OBVIJEŠTENI.

VODITELJ OBRAZOVANJA ODRASLIH:

HARBAŠ EMIRA, PROF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA: MOGUĆE SU PROMJENA U RASPOREDU, O ČEMU ĆETE  BLAGOVREMENO  BITI OBAVJEŠTENI.

VODITELJ: EMIRA  HARBAŠ