Konsultacije za junski i augustovski rok

Konsultacije vanredniObavještavamo vanredne kandidate da smo objavili raspored konsultacija za junski i augustovski rok. Link: http://www.medicinskabihac.ba/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&Itemid=769

Ukoliko neki kandidati planiraju izići na augustovski rok, napominjemo da je neophodno da izvrše konsultacije sa ispitivačima i za augustovski rok do kraja maja 2015., s obzirom da će prije augustovskog roka biti kolektivni godišnji odmori, a naši vanjski saradnici u julu i augustu dolaze u školu po potrebi. Poziv za upis u augustovski rok će biti raspisan početkom augusta, dok je planirano da se ispiti održe u drugoj polovini augusta.

Većina ispitivača stručnih predmeta su izradili ispitna pitanja koja je nalaze u rubrici "Materijali" : Link: http://www.medicinskabihac.ba/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=3&Itemid=780 pa s toga molimo sve kandidate da uzmu u obzir ponuđeni materijal i da se na osnovu njega obraćaju ispitvačima na konsultacijama.

Na sva dodatna pitanja možete konsultovati sekretara škole na br. telefona 037 31 31 97 (lokal 6), a sve dodatne informacije će biti postavljene na našu internet stranicu i Facebook profil.