Projekat MREVUK-a:Ili kreni ili idemo...

Ili kreni ili idemo

Na edukativnom seminaru kojeg je organizirao mreVUK a pod pokroviteljstvom mreSVUBIHa i OKCa Banja Luka izloženo je nekoliko projekata koje su škole članice mreVUK-a obavezne da realiziraju u datim vremenskim rokovima.Jedan od projekata kojeg su prezentirali učenici iz grupe '' miševi '', a čiji je član bio i naš predsjednik, jeste projekat '' Ili kreni ili idemo.. '' koji se sastoji iz 4 etape.

1.    etapa – Ko je to? Šta je to? Kaži, kaži..
- radi se prvom dijelu projekta koji ima za cilj upoznati učenike sa time šta je VU jedne škole, koji su njegovi zadaci, ciljevi te šta je sve VU jedne škole u mogućnosti regulisati te samim tim i ostvariti. Ovaj prvi dio projekta realiziran je našoj školi početkom decembra mjeseca na jednom o časova odjeljenske zajednice trećeg razreda.

2.    etapa – Hayd' u park
- zamišljena je da se u vidu štrikova koji bi bili postavljeni u parku pomoću štipaljki zakače blok stranice na kojima bi bili ispisani svi problemi koje muče srednjoškolce, te štand koji bi bio otvoren dva dana  gdje bi građani bili u mogućnosti dati svoje ideje za rješavanje nekog od problema srednjoškolaca. Ova etapa je uz konsultacije sa članovima mreVUK-a odgođena zbog vremenskih neprilika za slijedeće polugodište.

3.    etapa – Idemo dalje
- cilj je sumiranje svih dobivenih rezultata i stvaranje zajedničke  platforme za rješavanje istih na nivou Vijeća učenika.  

4.    etapa – Il' se bori ili bježi
- finalni je korak kampanje je podsticanje učenika na to da se bore za svoja prava te da aktivno učestvuju u rješavanju problema koji ih muče.  

Treća i četvrta etapa će biti realizirane u drugom polugodištu, shodno vremenskom roku.