Volontiraj – kreditiraj

vkdan

Vijeće učenika već duži niz godina učestvuje u projektu udruženja „InfoHouse“ pod nazivom ''Volontiraj – kreditiraj''.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta mladih kako bi bili u mogućnosti da preuzmu odgovornost za svoju profesionalnu budućnost, razvoj lokalne zajednice, ali i poboljšanja statusa mladih u cjelini.

Podciljevi ovog projekta jesu i usVijeće učenika već duži niz godina učestvuje u projektu udruženja „InfoHouse“ pod nazivom ''Volontiraj – kreditiraj''.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta mladih kako bi bili u mogućnosti da preuzmu odgovornost za svoju profesionalnu budućnost, razvoj lokalne zajednice, ali i poboljšanja statusa mladih u cjelini.

Podciljevi ovog projekta jesu i uspostavljanje kontakta između sadašnjih i budućih profesionalaca, te učenika i lokalne zajednice kako bi učenici mogli promovisati solidarnost i volonterizam kao trajene vrijednosti uzajedničkom radu.

Projekt se sastoji od 3 aktivnosti:

a) Socijalni dan

Učenici jedan dan nastave mijenjaju za jedan dan volonterskog rada u firmama i nevaldinim organizacijama za dnevnicu koja se uplaćuje u fond za projekte, koji ide samo za potrebe njihovih projekata.

b) Edukativni seminar

organizovanje i izvedba jednodnevnih radionica po školama na kojem bi učenici pred znanja iz oblasti projekt menadžmenta, volonterizma i timskog rada, bilo omogućeno da predlože plan svojih aktivnosti, urade kampanju o svojoj školi, animiraju ostale učenike i predlože projekte za koje misle da bi trebali biti finansirani iz fonda.

c) Sajam kreditiranja

Prema unaprijed određenim kriterijima učenici će aplicirati sa svojim idejama i projektom kojim će se predstaviti na SAJMU KREDITIRANJA. Prisutni učenici će glasanjem izabrati najbolji projekat koji će se finansirati iz fonda.

Vijeće učenika odradilo je prve dvije aktivnosti.

Prva aktivnost, odnosno socijalni dan, bio je održan u nekoliko institucija i firmi na području općine Bihać gdje su učenici sa Vijeća taj dan održavali svoj  socijalni dan. Svoje doživljaje i nova iskustva podijelili su međusobno na jednom od sastanak Vijeća učenika.

Druga aktivnost, odnosno edukativni seminar, održan  je u JU Gimnazija Cazin. Učenici su se upoznali sa koracima aplikacije te samim planiranje projekta, šta sve dolazi u obzir a šta je predmet duge konverzacije o tome da li projekat treba da prođe ili ne. Učenici su se vratili sa mnoštvo znanja, novih ideja te promotivnog sadržaja kojeg ćemo upotrijebiti u daljenjem planiranju, a u kojem se nalaze sve informacije vezane za ovaj projekat.

U slijedećem polugodištu prema planu i programu rada Vijeća učenika naše škole biti će donešene prve ozbiljnije ideje, a samim tim i organizirani prvi sastanci posvećeni ovom projektu koji će biti glavna tačka dnevnog reda i kojem ćemo se ozbiljno posvetiti.