Fizioterapeuski tehničar

Fizioterapeuti pomažu bolesnim i povrijeđenim osobama u povećanju pokretljivosti, ublažavanju bola, sprječavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i povreda.U dogovoru sa doktorom realizuju razne postupke terapije primjenom struje, toplote, hlađenja, ultrazvuka i masaže (ručno i uz pomoć raznih aparata), kako bi se spriječile trajne posljedice bolesti i ozljeda. Povećava pokretljivost i ublažava bolove pacijentima, podučava ih i motiviše da sami vježbaju i služe se štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima. Bolesnicima, djeci i omladini daje savjete o pravilnom kretanju i držanju tijela.

Vrlo važna osobina fizioterapeuta jeste strpljivost, jer se rezultati fizikalne terapije vide tek nakon marljivog i upornog rada sa pacijentom.

Nakon završetka srednje škole stiče se zvanje fizioterapeutski tehničar, a može se zaposliti u rehabilitacionim centrima, bolnicama, sportskim centrima, sportskim klubovima, itd.

Nastavni plan i program za smjer Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeustki