O Vijeću učenika

Svrha postojanja Vijeća učenika je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i direktnije komuniciranje sa profesorima, roditeljima, lokalnom zajednicom i svim grupacijama koje se bave mladim ljudima. Ukratko, rad na poboljšanju života u školi i gradu. Vijeće je sastavljeno je od 26 članova (po jedan predstavnik svakog odjeljenja).


U pogledu rada Vijeće učenika učestvuje u rješevanju problema i donošenju novih ideja i projekata kako u pogledu obrazovanja, nauke, kulture i sporta tako i u tehničkom, informativnom, te zabavnom pogledu.
Vijeće učenika  svojim prijedlozima, primjedbama i aktivnostima sudjeluje u rješavanju pitanja važnih za učenike škole, a posebno:


•    Raspravlja i daje mišljenje na akte škole kojima se reguliraju prava i obveze učenika.
•    Daje mišljenje na Pravilnik o kućnom redu škole.
•    Podnose prijedloge stručnim tijelima škole u rješavanju pedagoških i suradničkih odnosa u školi.
•    Posebno sudjeluju u radu nastavničkih vijeća kada se raspravlja o pitanjima važnim za učenike, ali bez prava odlučivanja i dr.
•    Učeničko vijeće sastaje se jednom sedmično ili češće prema potrebi i inicijaciji učenika.

Vijeće učenika naše škole postoji 16 godina i aktivno surađuje sa menadžmentom, nastavnicima, učenicima, te lokalnom zajendicom.

Projekti koje realizira Vijeće učenika najčešće su bazirani na rješavanju problema koji opterećavaju učenike, zatim projekti koji su značajni za školu i lokalnu zajednicu, te projekti humanitarnog karaktera. Zanimiljvo je to što naša škola već duže od 5 godina učestvuje, sad već tradiocionalno, u pojednim projektima i tako smo kao škola već dobili dosta simpatija proistekle na osnovu stručnog i aktivnog rada Vijeća učenika.

Vijećem učenika za školsku 2014/15.godinu koordinira prof. Rejhana Delić, dok je predsjednik Vijeća učenika Faris Vojić.

Svaki član Vijeća ispred svog odjeljenja ima i svog ličnog zamjenika u slučaju da on lično ne može prisustvovati sastanku ili izvršiti preuzetu obavezu, to će uraditi njegov zamjen.

 

VijećeKoordinator: Rejhana Delić, prof.

Predsjednik: Adi Dautović, IVc
Zamjenik: Sara Zulić, IIIf

Ostali članovi Vijeća učenika su:

IA    Nedina Grošić/ Vanesa Husić
IB    Seferagić Amar/Galijašević Lejla
IC    Vesković Amila
ID    Šakanović Admira/Kanurić Kenan
IE    Jašarević Amar
IF    Bećirspahić Ajla/Čelebić Sanela
IIA    Lelić Jasmina/Sedić Naila
IIB    Čavkić Amar/Ferizović Emina
IIC    Sefić Jasmin/Mujagić Naida
IID    Grošić Emir/Boličevac Amar
IIE    Selimović Selma/Pašalić Lejla
IIF    Ćehić Jasmina/Ćehić Ajla
IIIA    Šabić Elvir
IIIB    Kanurić Hajra/Aličević Zarina
IIIC    Dzanić Amna/Ljubijankić Amela
IIID    Gorinjac Ajla/Boja Mevlid
IIIE    Ćurić Davor/Prošić Ismet
IIIF    Zulić Sara/Dedić Alem
IVA    Murić Aida
IVB    Kovačević Šeherzada/Dizdarić Mustafa
IVC    Dautović Adi/Beganović Majda
IVD    Šabačkić Jasmina/Sefić Ajla
IVE    Kočaković Hana/Mašić Mirela
IVF    Šiljdedić Alma/Mehmedović Hasiba
IVG    Skalić Melisa/Dedić Lejla