Pomoćno osoblje

Pomoćno osoblje čine veoma vrijedni i ljubazni članovi kolektiva naše škole.

 

Domar: Halid Dervišević

 

Spremačice:

  1. Jasminka Mešanović
  2. Ajka Hadžić
  3. Katarina Vuković
  4. Andrea Kurjaković