Articles

Popravni ispiti

                          će se održati prema sljedećem rasporedu:

  

23.08.2018.    u 10 :00 sati     -     MATEMATIKA    I i II razredi

                                                        (Dinka Pajić,Alibegić Elvisa i Jasmina Hušić)

 

                       u  11:00 sati     -     LATINSKI JEZIK  - (Jure Petrović)

                        

                       u  15:00 sati    -      ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA  -(Jasna dr.Kukolj)

 

 

 

24.08.2018 .  u   8 :00 sati    -       PATOLOGIJA   (Zorica dr. Dellamea Redžić)

 

24.08.2018.   u  10 sati       -         FIZIKA   i   HEMIJA     

                                                       (Jasmina Hušić  i Samira Zahirović )

 

24.08.2018.   u  12:00  sati  -       NJEMAČKI JEZIK   (Jasmina Alibegović)

24.08.2018.   u   15 :00 sati -       HIRURGIJA (Damir dr.Čirić)

24.08.2018.   u    15 :00 sati  -     INTERNE BOLESTI (Selma dr. Pašagić)

24.08.2018.   u  15:00 sati  -        ANATOMIJA  i FIZIOLOGIJA  I RAZRED (Salih dr.Hammami)

                        u  16:00 sati        ANATOMIJA  I FIZIOLOGIJA  II RAZRED  (Salih dr.Hammami)